ימים
:
שעות
:
דקות

מדיניות ותקנון

מחירים ומועדי הרשמה: 

 

תנאי הרשמה

1. תקנון זה בתוקף בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.

3. בבחירה להשתתף באירוע, בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

4. הרצים בכל המקצים מחוייבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר.

5. רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, 5.6 ביוני 2025, מחויבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.

6. לכל מקצה מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 5.6 ביוני 2025, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

* 10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 5 ק"מ – 12 ומעלה (גילאי 12-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 2.5 ק"מ – 10 ומעלה (גילאי 10-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 600 מטר – אין הגבלת גיל  (למשתתפים עד גיל 18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

7. מקצה 600 המטרים יהיה מונגש באופן מלא ופתוח להרשמה לבעלי מוגבלויות (משתתפים עד גיל 18 מחוייבים במלווה).

הנחיות הרשמה

 1. ניתן לשלם על הרישום למירוץ באמצעות כרטיס אשראי.

 2. מדיניות ביטולים ושינויים:

* שינויים וביטולים ייתאפשרו עד לתאריך 25.5 במאי 2025 בשעה 14:00, בכתובת מייל: pt-nightrun@target-market.co.il בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.
* לאחר 25.5 במאי 2025, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה  לכתובת מייל: pt-nightrun@target-market.co.il הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.
* במקרים חריגים, יתאפשר שינוי מסלול, זאת בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.
* בנוסף לדמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר, כרוך בהשלמת ההפרש ושינוי למקצה זול יותר יזכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.
* החזרים על שינויים וביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה.
* ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 
 3. הנחות:

* קיימת אפשרות ליהנות מהנחות ברישום מוקדם.

* משתתפים תושבי פתח תקוה זכאים ל-10% הנחה במעמד הרישום (מותנה בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף הערכות).

*הפקת האירוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההרשמה למסלול זה בכל זמן ועת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנחיות כלליות

1. הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

2. על הרץ מוטלת האחריות והמחויבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. במידה ויתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.

3. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

4. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

5. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

6. אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

7. קו הגמר במרוץ ה-10 ק"מ ינעל לאחר השמעת אות ההזנקה ועד 1:40 דק' לאחריו.

8. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

9התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה. בהינתן ותהיינה קטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

10. התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

11. למנצחים הכלליים יוענקו גביעים. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.

12. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת במתחם המודיעין, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.

13. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

14. המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

15. הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרוץ הרשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

16. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

 

יתכנו שינויים

ט.ל.ח